Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

FAJNA KARTKA

www.fajnakartka.pl


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fajnakartka.pl prowadzony jest przez firmę PROBPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-463) przy ul. Biskupińskiej 58B/6B, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507954, REGON: 302707697, NIP: 7811895276;

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta –zwanego dalej Kupującym – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.


§2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Fajne kartki prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony www.fajnakartka.pl oraz emaila: info@fajnakartka.pl.

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od ostatecznej akceptacji do wysłania towaru do Kupującego) wynosi: od 2 do 10 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, o wydłużonym czasie realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany wcześniej.

4. Nie ma minimalnej ilości zamówienia.

5. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego adresu e-mail oraz wypełnienia formularza zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą mailową. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową. Potwierdzonego oraz zaakceptowanego zamówienia personalizowanego z opcją nadruku, nie można anulować.

7. Istnieje możliwość zamówienia próbki wybranego zaproszenia wysyłanej pocztą. Kupujący ponosi jedynie koszt wysyłki 7 lub 8 zł brutto-płatne przedpłatą.

§3 PŁATNOŚCI

1. Ceny podane na stronie internetowej www.fajnakartka.com wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na życzenie do zamówienia możliwość dołączenia dowodu zakupu w postaci faktury.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Za zakupione towary Klient dokonuje płatności wykonując przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Blue Media o dokonaniu płatności przez Klienta. Więcej informacji o Blue Media znajdziesz na www.bluemedia.pl.

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.


§4 DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:

  • Poczta Polska
  • Kurier DPD

Nie ma możliwości odbioru osobistego. 

Koszty dostawy ponosi Kupujący.


§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 2 ustawy o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827 )

Pismo zawierające odstąpienie od umowy powinno zostać przesłane na adres korespondencyjny:

ProBPM sp. z o.o.

ul. Biskupińska 58B/6B

60-463 Poznań

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być odesłany w nienaruszonym stanie.

Sprzedający gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy , na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wszelkie zwroty produktów prosimy kierować na adres korespondencyjny:

ProBPM sp. z o.o.

ul. Biskupińska 58B/6B

60-463 Poznań

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§6 REKLAMACJE

1. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.

Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:

ProBPM sp. z o.o.

ul. Biskupińska 58B/6B

60-463 Poznań

Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Strona FAJNA KARTKA nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.

Reklamacje z tytułu błędów w treści wypełnienia zaproszenia czy dodatkowych elementów papeterii mogą zostać rozpatrzone tylko w przypadku gdy finalny wydrukowany produkt różni się od wersji ostatecznie zaakceptowanej przez klienta. Jeśli w wersji wydrukowanej znajduje się pomyłka/błąd, którego nie było na przesłanym zaakceptowanym projekcie to taka reklamacja zostanie uwzględniona.

4. Klient jest świadomy faktu, że zaproszenia i ich elementy wykonywane, składane ręcznie lub wycinane mogą się nieznacznie od siebie różnić. FAJNA KARTKA w każdym przypadku zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby wykonane elementy były na najwyższym możliwym poziomie. Różnice te nie mogą być przedmiotem reklamacji.

5. FAJNA KARTKA informuję, że Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili doręczenia i w razie wątpliwości do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki – warunek niezbędny w przypadku roszczeń związanych z uszkodzeniem w trakcie transportu.


§7 PROMOCJA -10%, -15%, -20%

1. Promocja obowiązuje na kategorie Zaproszenia. Przy zamówieniu powyżej 30 szt - 10%, powyżej 60 szt -15%, powyżej 90 szt - 20%.

2. W przypadku błędnie naliczonej promocji w koszyku Klient zostanie poproszony o dopłatę właściwej kwoty do zamówienia lub zamówienie zostanie w całości anulowane.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

4. Promocja jest ważna do odwołania.


§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego www.fajnakartka.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.


Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl